WWW.BAXPARTA.CZ

Profily týmů

Profil týmu Tyšunky

Tyšunky
Fotoalbum týmu Fotoalbum týmu
Aktuální soupiska týmu Aktuální soupiska Těchšunek
Dres Těchšunek

Motto týmu: všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější

Příběh týmu: Začalo to nádeničinou v jistém řeznictví..... jednou nad klobáskou jsme řeznickému mistrovi (trenér a hráč v jedné osobě), řekly, že máme výhrady k jeho vedení podniku (cenová politika, směřování k velkovýrobě, znevýhodňování externích pracovníků, krácení prémií, nedostatečná hygiena, donášení, podpultovky, omezování osobních práv a svobod.... zkrátka máme raději domácí sekanou). Poté co jsme daly výpověď u řezníka Krkovičky (hráč a trenér v jedné osobě), jsme se dozvěděly, že u firmy Shell převyšuje poptávka nabídku na pracovní místo myčka. S bezprizorními myčkami jsme se daly dohromady, protože jsme zjistily, že naším jediným cílem je kopat za firmu Tyšunky s.r.o., bez větších ambicí ovládnout trh masných výrobků. Najely jsme na nové technologie a získaly pár nových pracovnic a máme se dobře.

Cíl týmu: aby si všechna zvířátka byla rovnější

kolektiv těch autorek
3. 5. 2005


Přidat svůj názor na tým

Copyright © Böda, 1998-2014 mailto: baxparta@email.cz