WWW.BAXPARTA.CZ

Článek

Historie lakrosu

Hra lakros (lacrosse) vznikla kdysi v hluboké historii Severní Ameriky a hrály ji indiánské kmeny v oblastech Velkých jezer až po Atlantik. Irokézy nazývaný Bagataway dostal své pojmenování roku 1636, kdy jezuitský misionář viděl hrát Hurony a tvar holí mu připoměl biskupskou hůl - "la crosse". Tento "Malý bratr války", jak ji také někdy indiáni nazývaly, byl dosti násilnou, tvrdou a divokou hrou, ve které bylo prakticky dovoleno vše. Mnoho her se hrálo pro urovnání územních sporů, nebo rodiných či klanových záští. Hru hrála i stovka hráčů v jednom družstvu. Branky byly vzdáleny až jednu míli (branky měly podobu silného kmene). Hrálo se bez postranních čar ve všech směrech, a šlo-li o nějaké hrou důležité rozhodnutí, hrálo se i několik dní. Lakros byl zkrocen pravidly bílého muže až začátkem 60. let minulého století.

Ve světě bílých lidí se ujal a dnes je oblíbeným sportem v Kanadě, USA, Velké Británii a Austrálii. Je to ovšem již moderní sport a byl i sportem olympijským. Má několik sportovních modifikací které se liší tvarem a materiálem sportovního náčiní, velikostí branek, charakterem hřiště (tělocvična, travnatý povrch, mantinely hokejového typu) i pravidly. Box lakros, field lakros, interkros a světová rarita český lakros.

Česká podoba lakrosu má svoji novodobou historii v pražském skautském oddílu Neskenon. V roce 1967 (podle vlasních pravidel inspirovaných hokejem), se zahnutými holemi z přírodního materiálu se odehrál na Táboře větrnych planin oddílový lakrosový turnaj, který všechny kluky "chytil". O několik let později, v roce 1972, se uskutečnil na Šavanských loukách u Dobříše lakrosový turnaj spřátelených oddílů, poschovávaných v různých organizacích v dobách normalizace. Na podzim 1973 vznikla lakrosová liga. Turnaje na Šavanských později Sychrovských loukách jsou rok od roku úspěšnější. Osmý ročník je již podnikem vskutku masovým. Český lakros se začal nezadržitelně šířit.

K rozvoji Českého lakrosu přispělo významně i prosazení netradiční lakrosové hole. Původní lakrosku si každý z hráčů vyráběl ohýbáním ze smrkové větve a provázkovým výpletem vzniklého oválu. Že výroba takové lakrosky často zabrala více času než doba hry při které si ji majitel užil, bylo častou a smutnou skutečností - lámaly se. Argumenty o metodickém významu lakrosky, zkoušky zručnosti při výrobě a o přírodním materiáiu u holí původního indiánského lakrosu, stále méně a méně nalézaly ozvěnu pň společném rokování zástupců oddílů nad dalším vývojem lakrosu v Čechách. Tehdy přichází turisticko-tábornický oddíl Bílý Orel (který pomáhal řadu let původní lakros šiřit) s novinkou - lehkou duralovou lakrosovou holí, tvarem i velikostí podobnou klasické dřevěné lakrosce. Snadná výroba, pevnost, pružnost a trvanlivost nové lakrosové hole ji otevřelo širokou a rychlou popularitu. Poslední překážka byla vyřešena a lakros se stal z původní romantické indiánské hry několika skautských oddílů novým sportem.

Böda
10. 8. 1999Zobrazit všechny komentáře k článku  |  Přidat komentář
Copyright © Böda, 1998-2014 mailto: baxparta@email.cz